Parallellt med caféet driver Sara ett projekt om historisk värmländsk mat, kallat Värmländska receptskafferiet. Projektet finansieras via landsbygdsprogrammet genom Jordbruksverket, Leader Närheten och Leader 7-sam.


Det nuvarande projektet handlar om att hitta och sprida gamla historiska recept. Det insamlade materialet ska sedan kunna användas av mathantverkare, besöksnäring, intresserade föreningar och privatpersoner. Projektet pågår fram till 2026 och målet är att minst 350 lokala recept har dokumenterats och spridits genom projektets kanaler. Inom kort kommer en ny hemsida lanseras, där de gamla recepten finns att läsa. Man kan också följa arbetet via sociala medier, på @historiskvarmlandskmat.


Mellan 2020 och 2022 genomfördes ett första projekt, som resulterade i boken "Historisk Värmländsk Mat" (Votum förlag). Detta projekt finansierades också via landsbygdsprogrammet genom Jordbruksverket och Leader Närheten. Syftet med projektet var att gamla värmländska recept skulle återupptäckas så att fler aktörer - både företagare och privatpersoner - skulle kunna ta del av det kulturarv som historisk mat är. Projektet skulle också stärka den lokala identiteten. Boken, som innehåller ett 40-tal lokala recept, finns idag på värmländska bibliotek och i bokhandeln.